Oblikovalka nakita / Jewellery Designer

Marjanca Lapajne, oblikovalka in slikarka prihaja iz idrijske družine, ki je že več kot stoletje tesno povezana s čipko. Pot, ki se vije med nitjo in buciko pa se dandanes manifestira v različnih oblikah. Marjanca je izbrala tudi srebro, ki ga oblikuje v nakit s katerim pripoveduje zgodbe pozabljenega časa. Podoba, ki nastane preko gnetenja in modeliranja pa je nov obraz čipke kot strukture, ki tako okamenela postane del večnosti.

Marjanca Lapajne, designer and painter comes from idrian family with over century old legacy of making lace. The path leading between a pin and a thread is manifesting itself today in many differents forms. Marjanca chose also silver which she uses to make jewellery to tell stories about the old forgotten times. The shape which arises through moulding and kneading silver is new image of lace as petrified structure which belongs to eternity.

Trgovine, kjer lahko kupite nakit:

BLEJSKI OTOK in trgovina ob župnišču (Riklijeva cesta), Bled
VANDA LAPAJNE, Mestni trg 13, Idrija
IKA, Ciril-Metodov trg13, Ljubljana
IKA, Mestni trg 13, Škofja Loka

GALERIJA NAKITA
Več o NAKITU IZ IDRIJSKE ČIPKE:

www.vanda-lapajne.si